โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT

คณะวิทย์จุฬาฯ แจกสื่อการสอนวิทย์-คณิตฟรี กว่า 800 เรื่อง

คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ฯ ได้ร่วมมือกับสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาฯ สร้างสื่อการสอนในรูปคลิปวิดีโอ สำหรับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในหัวข้อต่างๆ ครอบคลุมทั้ง 3 ชั้นปี (ม. 4 – 6) ซึ่งจนถึงวันนี้ ได้มีการจัดทำไปแล้วกว่า 800 เรื่อง 5 กลุ่มวิชา คือ คณิตศาสตร์ ชีววิทยา ฟิสิกส์ เคมี และ โลกดาราศาสตร์และอวกาศ

| เข้าหน้าเว็บไซต์สื่อจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่นี่ |

 

โครงการอบรมวิชาการ ปีการศึกษา 2560 ฟรี

โครงการบริการวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2560 (ครั้งที่ 3)
เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
จัดโดย
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ร่วมกับ มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ http://www.kusol.org/satitchula/academic2560/

หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่
มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ (โครงการบริการวิชาการ)
คุณนันท์นภัส โทร. 084-438-4947 (ในวันจันทร์-วันเสาร์ เวลา 08.30-17.30 น.)
Email: kusol.academic@gmail.com

ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ หรือ Professional Learning Community

Professional Learning Community (PLC) ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (ทฤษฎี)

โดย รศ. นราพร จันทร์โอชา

สอนเด็กให้เป็นคนดี โดย ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช

สอนเด็กให้เป็นคนดี โดย ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช

หนังสือเล่มนี้ เขียนเพื่อสื่อสารกับพ่อแม่ ในการทำหน้าที่เป็น “ครูฝึก” ช่วยประคับประคองลูกของตนให้ผ่านขั้นตอนพัฒนาการชีวิต วางพื้นฐานความคิด ทักษะทางอารมณ์ ทักษะสังคม และพัฒนาความเป็นคนดี

ข้อสอบ NT โครงสร้างข้อสอบและเฉลย

โครงสร้างข้อสอบการทดสอบความสามารถพื้นฐานระดับชาติ NT 2559 และข้อสอบพร้อมเฉลย  ปีการศึกษา 2555-2558 อย่ารอช้ารีบเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลยครับ

Translate »