รับนักเรียน 2560

 

%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b1%e0%b8%84%e0%b8%a3

รายละเอียด หน้า1  หน้า 2

“สารวันครู” ครั้งที่ 61 ปีพุทธศักราช 2560″

p85338350900
สาร พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ 61 ปีพุทธศักราช 2560 วันที่ 16 มกราคม 2560

วันเด็กแห่งชาติ : วันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคมของทุกปี

e76_11661

ประวัติความเป็นมา

             วันเด็กแห่งชาติ มีต้นกำเนิดมาจากการที่องค์การสหประชาชาติทั่วโลกเกิดความตื่นตัว และเห็นพ้องต้องกันว่าควรจะให้ความสำคัญแก่เด็ก ๆ โดยในปี พ.ศ. 2498 นายวี เอ็ม กุล ผู้แทนองค์การสหพันธ์เพื่อสวัสดิการเด็กระหว่างประเทศ

น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

โรงเรียนศรีพฤฒา : เมื่อ ๒๘ ต.ค.๕๙ เวลา ๐๗.๔๐ น. นายเกษม สมภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีพฤฒา รองผู้อำนวยการ คณะครู บุคลากร ผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียน ได้มีการทำพิธีถวายความอาลัย และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทุกคนร่วมสงบนิ่ง และร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี รวมทั้งลงนามแสดงความอาลัย ณ บริเวณลานครองราชย์ ของโรงเรียนศรีพฤฒา

14907220_1182879298445667_7215215582844393363_n14725723_1182879285112335_6917939547461788137_n 14907567_1182879295112334_3081109267730298716_n

เดินรณรงค์ออกเสียงประชามติ

เมื่อวันที่ 4 ส.ค.59 คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน โรงเรียนศรีพฤฒา ร่วมกับสำนักงานเขตสะพานสูง คณะกรรมการชุมชนหมู่บ้านนักกีฬาแหลมทอง โรงเรียนสุเหร่าทับช้างคลองบน โรงเรียนสมโภชน์กรุงอนุสรณ์ 200 ปี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า พร้อมหน่วยงานต่างๆ และเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกดูแลความปลอดภัย ร่วมเดินรณรงค์ แจกจ่ายแผ่นพับประชาสัมพันธ์พร้อมกับเชิญชวนประชาชนในหมูบ้านนักกีฬาแหลมทอง ให้เกิดความตื่นตัวและการมีส่วนร่วมในการเชิญชวนออก เสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญในวันที่ 7 ส.ค. 2559 ให้มากที่สุด

page