ยินดีต้อนรับ ผู้มาเยือน(นิรนาม)   16:36 - วันจันทร์ 21 เมษายน 2557 ประสงค์ สุบรรณพงษ์
(Prasong Subannaphong)
ผู้อำนวยการโรงเรียน
(School Director)
Email : Prasong1921@hotmail.com


ติดต่อราชการ
สำนักงาน ผู้อำนวยการ : 02-735-7213
สำนักงานปกครอง : 02-735-9887
สำนักงานธุรการ : 02-368-2148
สำนักงานวิชาการ : 02-368-2149
โทรสาร : 02-368-2144
E-mail: sts2521@gmail.com

Address
Sripruetta School
61 nakkeelalaemtong Rd.,
Sapansoong ,
Bangkok 10240
Director Office +662-735-7213
Person Office. +662-735-9887
Administrative Office. +662-368-2148
Acadermic Office. +662-368-2149
Fax. +662-368-2144
E-mail: sts2521@gmail.com

    รายการหลัก
· กลับไปหน้าแรก
· วารสารโรงเรียน ปี ๒๕๕๖
· ASEAN : อาเซียน
· เพลงอาเซียน
· การ์ตูน อาเซียน เรื่องที่ 1
· การ์ตูน อาเซียน เรื่องที่ 2
· การ์ตูน อาเซียน เรื่องที่ 3
· การ์ตูน อาเซียน เรื่องที่ 4
· โรงเรียนดีใกล้บ้าน
· บัญชีเงินเดือนครูฯ 2554-ปัจจุบัน
· ออกจากระบบ

ข้อมูลบุคลากรโรงเรียน---->
· คณะผู้บริหาร
· กลุ่มสาระฯภาษาไทย
· กลุ่มสาระฯสังคมศึกษา ศาสนาฯ
· กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
· กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
· กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
· กลุ่มสาระฯศิลปศึกษา
· กลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพลศึกษา
· กลุ่มสาระฯการงานฯ เทคโนโลยีฯ
· กลุ่มสนับสนุน
· นักพัฒนา/ลูกจ้างประจำ

สำหรับศิษย์เก่า----------------->
· ชมรมศิษย์เก่าศรีพฤฒา

เผยแพร่ผลงานครู-------------->

· การพัฒนาโปรแกรม ครูปรัชญา
· เว็บครูวิเชียร พุ่มพวง
· ภูมิศาสตร์ ม.๑ ครูบุญเหลือ
· คณิตศาสตร์ ม.๔ ครูณัฏฐ์
· แนะแนวศึกษาต่อ ครูเอษณีย์

สำหรับผู้ดูแล------------------->
· ตั้งค่าระบบ

สำหรับบุคคลทั่วไป------------>
· ข่าวจากท่านผู้อำนวยการ
· ผอ.วันชัย เทียมทัด
· สัพเพเหระ(Webboard)
· พันธะสัญญา

สำหรับ ครู-นักเรียน---------->
· ตั้งค่าส่วนตัว
· ประกาศผลการเรียน
· ระบบคลังข้อสอบ
· ST E-Learning
· ST E-Learning (Server ใหม่)
· สถิติการใช้

ตารางสอนครูที่ผ่านมา-------->
· ตารางสอน 2/56
· ตารางสอน 1/56
· ตารางสอน 2/55
· ตารางสอน 1/55
· ตารางสอน 2/54
· ตารางสอน 1/54
· ตารางสอน 2/53
· ตารางสอน 1/53
· ตารางสอน 2/52
· ตารางสอน 1/52
· ตารางสอน 2/51
· ตารางสอน 1/51
· ตารางสอน 2/50
· ตารางสอน 1/50
· ตารางสอน 2/49

    ผู้เข้าชม
สมาชิก.: 2405
บุคคลทั่วไป ออนไลน์: 61
สมาชิก. ออนไลน์: 0


    Education Links

    ข่าวการศึกษารับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๕๗

ม. ๑
๑. แจ้งความจำนง ที่เว็ปไซต์  ที่นี่--> http://www.bangkok2.org/
๒. นำใบแจ้งความจำนงไปยื่นในวันสมัคร ๒๐-๒๔ มีนาคม ๒๕๕๗ (หากต้องการแก้ไขข้อมูล แจ้งที่ฝ่ายรับสมัคร)
๓. ตรวจสอบเอกสารที่ใช้ในการสมัคร
   ๓.๑ ปพ.๑ หรือ ใบรับรองกำลังศึกษาชั้น ป. ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๖
   ๓.๒ สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน , บิดา ,มารดา และผู้ปกครอง (ให้นำฉบับจริงมาแสดง หรือฉบับใบแทนที่ออกโดยสำนักงานเขต และฉบับถ่ายเอกสาร )
   ๓.๓ รูปถ่าย ขนาด ๑-๑.๕ นิ้ว จำนวน ๒ รูป (แต่งเครื่องแบบนักเรียน)
   ๓.๔ แบบรายงานผลสอบ ONET ป.๖ (ขอรับได้โรงเรียนเดิม)
   ***ต้องนำหลักฐานมาแสดงในวันสมัครพร้อมใบแจ้งความจำนง ที่ปริ๊นจากเว็บรับสมัคร สพม.๒
 
สรุปกำหนดการรับสมัคร
 • ๖ เมษายน ๕๗ -จับฉลาก ,ประกาศผล,รายงานตัวและรับเอกสารมอบตัว ม.๑
 • ๙ เมษายน ๕๗ -มอบตัว ม.๑ ทุกประเภท

  ***** กรณียังไม่มีที่เรียน ยื่นความจำนง วันที่ ๗-๑๐ เมษายน ๒๕๕๗


  ม.๔
 • ๓ เมษายน ๕๗ - ประกาศผลสอบคัดเลือก
 • ๗ เมษายน ๕๗ - รายงานตัว และรับเอกสารมอบตัว ม.๔
 • ๑๐ เมษายน ๕๗ - มอบตัว ม.๔ ทุกประเภท


  ประกาศรายชื่อนักเรียนใหม่ ม.1 และ ม.4

  1.รายชื่อ ม.1 ทุกประเภท ที่มีสิทธิ์มอบตัว วันที่ 9 เมษายน 2557
  หมายเหตุ....นักเรียนชั้น ม.1 ต้องกรอกประวัติมอบตัว ที่ http://www.bangkok2.org/student-commit/
  2.รายชื่อ ม.4 ทุกประเภท มีสิทธิ์มอบตัว วันที่ 10 เมษายน 2557
  ประกาศรายชื่อ 7 เมษายน 2557


  ติดต่อสอบถาม......งานรับนักเรียนฝ่ายวิชาการ 02-368-2149
  สำนักงาน ผู้อำนวยการ : 02-735-7213
  สำนักงานปกครอง : 02-735-9887
  สำนักงานธุรการ : 02-368-2148
  สำนักงานวิชาการ : 02-368-2149
  โทรสาร : 02-368-2144

 •     รายชื่อเรียนปรับพื้นฐาน ม.1
  รายชื่อเรียนปรับพื้นฐาน ม.1

      รายชื่อเรียนปรับพื้นฐาน ม.4
  รายชื่อเรียนปรับพื้นฐาน ม.4
  ข่าวประกาศรอบรั้วศรีพฤฒา

   หัวข้อกระทู้ผู้เขียนอ่านตอบกลับวัน 
    Salary April 2014โดยdrunee(33)-18.04.14
    ไวรัสซ่อนไฟล์: ไฟล์ในแฟรชไดร์หายไม่ต้องตกใจ >>>วิธีแก้ไวรัสซ่อนไฟล์<<<โดยThiti(189)-24.03.14
    Salary March 2014โดยdrunee(179)-18.03.14
    นางนวลทั้งมวลเคลื่อน... ด้วยมาเยือนของฤดูกาล...โดยpratya(209)-20.02.14
    Salary February 2014โดยdrunee(222)-19.02.14
    เชิญรับใบรับรอง กบข.โดยkruchian(192)-12.02.14
    วิศวลาดกระบัง เปิดรับสมัคร นักศึกษาใหม่โดยkruchian(194)-12.02.14
    อย่าลืม ! เลือกตั้งกรรมการสหกรณ์โดยdrunee(174)-10.02.14
    คุรุสภาคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2557 จำนวน 11 ประเภทโดยkruchian(242)-04.02.14
    เชิญรับ ใบรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย ปี 2556โดยdrunee(221)(2)04.02.14
    ตรวจสอบสถานะการไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งโดยAdmin(176)-02.02.14
    ยกเลิกเลขหมายโทรศัพท์โรงเรียน 02-368-2020โดยAdmin(276)(3)27.01.14
    Salary January 2014โดยdrunee(268)-18.01.14
    เปลี่ยนแปลงสถานที่ให้บริการสมาชิกสหกรณ์(ชั่วคราว)13-17 ม.ค.57โดยAdmin(257)(1)11.01.14
    เปลี่ยนแปลงวันเลือกตั้งกรรมการสหกรณ์ใหม่โดยdrunee(264)(1)07.01.14
    ประชุมครูครั้งที่ ๑/๕๗โดยpraneew.(243)-06.01.14
    คืนเงินค่าครองชีพ ครูผู้ช่วย 11 คนโดยdrunee(281)-06.01.14
    ตกเบิกครูผู้ช่วย (ว.30) โอนเรียบร้อยแล้วโดยdrunee(215)-06.01.14
    ประกาศรายชื่อผู้สมัครกรรมการดำเนินการสหกรณ์โดยdrunee(210)-06.01.14
    เงินโบนัส (เงินรางวัล)โดยdrunee(379)(3)26.12.13
    Merry Christmas...โดยpraneew.(251)(1)25.12.13
    บัญชีเงินเดือนครูปัจจุบัน พร้อม ขั้นวิ่ง 0.5-1.5ขั้น ประกอบการนับขั้นแ...โดยpratya(368)-24.12.13
    รับสมัครเจ้าหน้าที่สำนักงานงานบุคคลโดยSanit(340)-18.12.13
    Salary December 2013โดยdrunee(298)-18.12.13
    หายสงสัยโดยkua3(334)-13.12.13
  อ่านต่อไป

      กรอกข้อมูลมอบตัว ม.1
  กรอกข้อมูลมอบตัว ม.1/2557

      STSCMedia facebook
  กรอกข้อมูลมอบตัว ม.1/2557

      ประกาศผลการเรียนรายบุคคล ปลายภาคเรียนที่ 2/2556
  ประกาศผลสอบปลายภาค ๒/๒๕๕๖


  ปฏิทินงานโรงเรียน

      สารศรีพฤฒา ๒๕๕๖

  สารศรีพฤฒา ฉบับที่ 32 ปี 2556  แผนที่โรงเรียนศรีพฤฒา

  ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น      ประกาศโรงเรียนศรีพฤฒา
  10 เมษายน 2557
  เรื่อง สอบราคาเช่าคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์

  5 มีนาคม 2557
  เรื่อง สอบราคาซื้อหนังสือเรียนฟรี 15 ปี

  30 ตุลาคม 2556
  เรื่อง รับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานกลุ่มบริหารบุคคล

  8 พฤศจิกายน 2556
  เรื่อง ขายพัสดุที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ

  25 กันยายน 2556
  เรื่อง สอบราคาซื้อโครงการปรับปรุงห้อง ASEAN e-Classroom

  25 มกราคม 2556
  เรื่อง สอบราคาครูชาวต่างชาติ รายละเอียด 1
  รายละเอียด 2

      ลงชื่อใช้ Webboard
   ชื่อเรียก
   รหัสผ่าน
   ช่วยจำชื่อและรหัสผ่าน


  ถ้าท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก? ท่านสามารถ สมัครได้ที่นี่. ในการเป็นสมาชิก ท่านจะได้ประโยชน์จากการตั้งค่าส่วนตัวต่างๆ เช่น ฉากหรือพื้นโปรแกรม ค่าอ่านความคิดเห็น และการแสดงความเห็นด้วยชื่อท่านเอง

      ตารางเรียน 2/2556 (รอปรับปรุง)
  ภาคเรียนที่ 2/2556

  LastUpdate :11 พ.ย. 56
 • ตารางสอนครู 2/56
 • ตารางนักเรียน 2/56
 • ตารางห้องเรียน 2/56

 •     รายชื่อวิชาเลือกเพิ่มเติม 256
  ภาคเรียนที่ 2/2556

  LastUpdate :21 ต.ค. 56
 • ม.1 (รายห้อง)1/56
 • ม.2 (รายห้อง)1/56
 • ม.1 กลุ่ม1 (จันทร์ 6-7)
 • ม.1 กลุ่ม2 (พฤหัส 6-7)
 • ม.2 (อังคาร 6-7)

 •     รายวิชา 2/2556(รายห้อง)
  รายวิชาเปิดสอนรายห้อง 2/2556

  LastUpdate : 21/10/56
 • รายวิชา ม.1
 • รายวิชา ม.2
 • รายวิชา ม.3
 • รายวิชา ม.4
 • รายวิชา ม.5
 • รายวิชา ม.6

 •     สุขสันต์วันเกิด
  วันนี้ในอดีต...

      จองห้อง E-Knowledge
  เมษายน 2014

      เว็ปไซต์ที่น่าสนใจ

  โปรดเลือก

  โรงเรียนศรีพฤฒา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 2
  100/600 หมู่บ้านนักกีฬาแหลมทอง ถนนกรุงเทพกรีฑา เขตสะพานสูง กทม. 10250
  โทร. 0-2368-2020 โทรสาร. 0-2368-2144