รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2565

ระบบรับสมัคร ม.1 ห้องเรียนพิเศษ ระเบียบก Read More …

สำนักงาน ก.พ. ขอเชิญชวนข้าราชการและประชาชนทั่วประเทศร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินประจำปี ๒๕๖๕ ผ่านเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.พ.