ประมูลผู้ประกอบการร้านค้า

ประมูลผู้ประกอบการร้านค้าผลิตภัณฑ์นักเรียนโรงเรียนศรีพฤฒา
กำหนดยื่นซอง ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓
รายละเอียดเพิ่มเติม >>> http://www.sts.ac.th/archives/2874