ลงทะเบียนขอรับใบ ปพ.1 (เอกสารผลการเรียน)

เรียน ครูที่ปรึกษา และผู้ปกครองนักเรียน ม.3 ม.6
เรื่อง เลื่อนการรับใบรับรองวุฒิการศึกษา ปพ.1 ปพ. 2
เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดยังไม่คลี่คลาย ทางโรงเรียนจึงจำเป็นต้องเลื่อนการรับ ปพ.1 ปพ.2 จนกว่าจะประกาศเป็นอย่างอื่น

  1. นักเรียนที่มีความจำเป็นเร่งด่วนจริงๆ ติดต่อขอรับที่ ห้องวิชาการ (แต่งกายสุภาพ สวมหน้ากากอนามัย และต้องปฏิบัติตามวิธีป้องกันการแพร่กระจายอย่างเคร่งครัด)
  2. หรือลงทะเบียนแจ้งชื่อและที่อยู่ เพื่อจัดส่งเอกสารให้ทางไปรษณีย์ เฉพาะผู้ไม่ติดค้างเรื่องอื่นใดกับทางโรงเรียน
    >>> [ ลงทะเบียนที่นี่ ]