ประกาศผลการสอบคัดเลือกห้องเรียนพิเศษ Gifted และ IEP

ผลการสอบคัดเลือกห้องเรียนพิเศษ Gifted และ IEP ม.1
**ให้นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก
มารายงานตัว วันที่ 14 มี.ค. 2563 และ มอบตัว 17 มีนาคม 2563
หากไม่มาถือว่าสละสิทธิ์

ผลการสอบคัดเลือกห้องเรียนพิเศษ IEP ม.4
**ให้นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก
มารายงานตัว วันที่ 14 มี.ค. 2563 และ มอบตัว 7 เม.ย. 2563
หากไม่มาถือว่าสละสิทธิ์