ประกาศจัดซื้อจัดจ้างโรงเรียนศรีพฤฒา

2 สิงหาคม 2565
เรื่อง รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(จ้างเหมาบริการ)
22 มิถุนายน 2565
เรื่อง รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(จ้างเหมาบริการ)
9 กุมภาพันธ์ 2565
เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์ พร้อมติดตั้ง กิจกรรมพัฒนาห้องเรียนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) การซื้อ กิจกรรมพัฒนาห้องเรียนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3-8 กุมภาพันธ์ 2565
เรื่องประกาศร่างขอบเขตงาน (TOR) ประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์ พร้อมติดตั้ง กิจกรรมพัฒนาห้องเรียนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
24 พฤศจิกายน 2564
เรื่อง รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(จ้างเหมาบริการ)
25 ตุลาคม 2564
เรื่อง ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จอแสดงภาพ LED Full Color กิจกรรมพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาด้วยสื่อเทคโนโลยี โรงเรียนคุณภาพ สพม.กท 2 เมืองหลวงการศึกษา
ไฟล์แนบดังนี้ 1. เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 2. ขอบเขตของงาน (TOR)
23 กันยายน 2564
เรื่อง รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(จ้างเหมาบริการ)
13 กันยายน 2564
เรื่อง ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จอแสดงภาพ LED Full Color กิจกรรมพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาด้วยสื่อเทคโนโลยี โรงเรียนคุณภาพ สพม.กท 2 เมืองหลวงการศึกษา
28 พฤษภาคม 2564
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(จ้างเหมาบริการ)
18 พฤษภาคม 2564
เรื่อง รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ)
26 เมษายน 2564
เรื่อง รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(จ้างเหมาบริการ)
22 กุมภาพันธ์ 2564
เรื่อง ประกาศผลการจัดหาผู้ประกอบการร้านค้าผลิต
10 กุมภาพันธ์ 2564
เรื่อง จัดหาผู้ประกอบการร้านค้าผลิตภัณฑ์นักเรียนโรงเรียนศรีพฤฒา 

13 สิงหาคม 2563 
ประมูลผู้ประกอบการร้านค้าผลิตภัณฑ์นักเรียนโรงเรียนศรีพฤฒา    โหลดใบเสนอราคา

25 มีนาคม 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปูกระเบื้องพื้นห้องและทาสี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
10 กรกฎาคม 2562
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์

6 ธันวาคม 2560
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖

8 ธันวาคม 2560
เรื่อง ประกวดราคาซื้อหลอดไฟฟ้าLED พร้อมติดตั้ง โครงการเพิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

8 กันยายน 2560

[คลิกดูรายละเอียดที่นี่]