ประกาศจัดซื้อจัดจ้างโรงเรียนศรีพฤฒา

28 พฤษภาคม 2564
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(จ้างเหมาบริการ)
18 พฤษภาคม 2564
เรื่อง รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ)
26 เมษายน 2564
เรื่อง รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(จ้างเหมาบริการ)
22 กุมภาพันธ์ 2564
เรื่อง ประกาศผลการจัดหาผู้ประกอบการร้านค้าผลิต
10 กุมภาพันธ์ 2564
เรื่อง จัดหาผู้ประกอบการร้านค้าผลิตภัณฑ์นักเรียนโรงเรียนศรีพฤฒา 

13 สิงหาคม 2563 
ประมูลผู้ประกอบการร้านค้าผลิตภัณฑ์นักเรียนโรงเรียนศรีพฤฒา    โหลดใบเสนอราคา

25 มีนาคม 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปูกระเบื้องพื้นห้องและทาสี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
10 กรกฎาคม 2562
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์

6 ธันวาคม 2560
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖

8 ธันวาคม 2560
เรื่อง ประกวดราคาซื้อหลอดไฟฟ้าLED พร้อมติดตั้ง โครงการเพิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

8 กันยายน 2560

[คลิกดูรายละเอียดที่นี่]