การสอบ O-NET ปีการศึกษา ๒๕๕๙

ระดับชั้น ม.3

ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการสอบ

  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ O-NET ปีการศึกษา 2559
    ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Testing)  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สอบวันที่
    4 – 5 กุมภาพันธ์ 2560 (เวลา 9.00 – 15.30) แบ่งตามจังหวัด ดังนี้

“สารวันครู” ครั้งที่ 61 ปีพุทธศักราช 2560″

p85338350900
สาร พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ 61 ปีพุทธศักราช 2560 วันที่ 16 มกราคม 2560

วันเด็กแห่งชาติ : วันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคมของทุกปี

e76_11661

ประวัติความเป็นมา

             วันเด็กแห่งชาติ มีต้นกำเนิดมาจากการที่องค์การสหประชาชาติทั่วโลกเกิดความตื่นตัว และเห็นพ้องต้องกันว่าควรจะให้ความสำคัญแก่เด็ก ๆ โดยในปี พ.ศ. 2498 นายวี เอ็ม กุล ผู้แทนองค์การสหพันธ์เพื่อสวัสดิการเด็กระหว่างประเทศ

น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

โรงเรียนศรีพฤฒา : เมื่อ ๒๘ ต.ค.๕๙ เวลา ๐๗.๔๐ น. นายเกษม สมภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีพฤฒา รองผู้อำนวยการ คณะครู บุคลากร ผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียน ได้มีการทำพิธีถวายความอาลัย และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทุกคนร่วมสงบนิ่ง และร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี รวมทั้งลงนามแสดงความอาลัย ณ บริเวณลานครองราชย์ ของโรงเรียนศรีพฤฒา

เดินรณรงค์ออกเสียงประชามติ

เมื่อวันที่ 4 ส.ค.59 คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน โรงเรียนศรีพฤฒา ร่วมกับสำนักงานเขตสะพานสูง คณะกรรมการชุมชนหมู่บ้านนักกีฬาแหลมทอง โรงเรียนสุเหร่าทับช้างคลองบน โรงเรียนสมโภชน์กรุงอนุสรณ์ 200 ปี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า พร้อมหน่วยงานต่างๆ และเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกดูแลความปลอดภัย ร่วมเดินรณรงค์ แจกจ่ายแผ่นพับประชาสัมพันธ์พร้อมกับเชิญชวนประชาชนในหมูบ้านนักกีฬาแหลมทอง ให้เกิดความตื่นตัวและการมีส่วนร่วมในการเชิญชวนออก เสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญในวันที่ 7 ส.ค. 2559 ให้มากที่สุด

ประชุมคณะกรรมการ หน่วยเลือกตั้งการออกเสียงประชามติฯ

ประชุมคณะกรรมการ ประจำหน่วยเลือกตั้ง การออกเสียงประชามติ ร่างรัฐธรรมนูญฯ ชุมชนหมู่บ้านนักกีฬาแหลมทอง สะพานสูง กรุงเทพมหานคร

page01_25590731page02_25590731

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ

นายเกษม สมภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีพฤฒา เป็นประธานเปิดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร ในวันที่ ๒๘ ก.ค.๕๙ โดยมี ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน และผู้ปกครองและชุมชน เข้าร่วมพิธี ณ ลานครองราชย์ โรงเรียนศรีพฤฒา
13879193_1107912795942318_2039604570304872590_n-768x768