กลยุทธ/พันธกิจ

กลยุทธ/พันธกิจ
พฤศจิกายน 20, 2019 No Comments ไม่มีหมวดหมู่ arisa

กลุ่มบริหารทั่วไป มุ่งการบริการที่เป็นเลิศเพื่อพัฒนาสถานศึกษา และมุ่งยกระดับคุณภาพของผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ ส่งเสริม สนับสนุน ประสานงาน อำนวยความสะดวก โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เน้นการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของบุคคลต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นนักเรียน ครู ผู้ปกครอง ชุมชน สังคมและประเทศชาติ”

About The Author

Leave a reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *