ผลงานของเรา

วิสัยทัศน์

กลยุทธ/พันธกิจ

ค่านิยมหลักของกลุ่มงานบริหารทั่วไป

แผน/โครงการ

Latest Posts

  • กลยุทธ/พันธกิจ
    พฤศจิกายน 20, 2019 No Comments "กลุ่มบริหารทั่วไป มุ่งการบริการที่เป็นเลิศเพื่อพัฒนาสถานศึกษา และมุ่งยกระดับคุณภาพของผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ ส่งเสริม สนับสนุน ประสานงาน อำนวยความสะดวก โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เน้นการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของบุคคลต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นนักเรียน ครู ผู้ปกครอง ชุมชน สังคมและประเทศชาติ"
  • สวัสดีชาวโลก – -‘
    พฤศจิกายน 15, 2019 1 Comment Welcome to Sripruetta School Sites. This is your first post. Edit or delete it, then start blogging!
Load More Text

Best Wordpress Resposnive Theme Ever!

Purchase Now There are many variations of passages of Lorem Ipsum available, but the majority have suffered alteration in some form, by injected humour of this randomised words which don't look even slightly believable If you are going to use a passage of Lorem Ipsum.