ยินดีต้อนรับ ผู้มาเยือน(นิรนาม)   10:33 - วันจันทร์ 24 พฤศจิกายน 2557 
นายเกษม สมภักดี
(Kasem Sompakdee)
ผู้อำนวยการโรงเรียน
(School Director)

ติดต่อราชการ
โรงเรียนศรีพฤฒา
61 ถนนนักกีฬาแหลมทอง
แขวง/เขต สะพานสูง
กรุงเทพมหานคร 10250
สำนักงาน ผู้อำนวยการ : 02-735-7213
สำนักงานปกครอง : 02-735-9887
สำนักงานธุรการ : 02-368-2148
สำนักงานวิชาการ : 02-368-2149
โทรสาร : 02-368-2144
E-mail: sts2521@gmail.com

Contact US...
Sripruetta School
61 nakkeelalaemtong Rd.,
Sapansoong ,
Bangkok, 10250
Director Office +662-735-7213
Person Office. +662-735-9887
Administrative Office. +662-368-2148
Acadermic Office. +662-368-2149
Fax. +662-368-2144
E-mail: sts2521@gmail.com

    รายการหลัก
· กลับไปหน้าแรก

For Admin
· ตั้งค่าระบบ
· ออกจากระบบ

เว็บท่าที่สำคัญ
· ระบบจัดทำแผนอิงระบบประกันฯ
· ตัวอย่างโครงการ ที่ใช้เพื่ออบรม

· e-Office Login
· ระบบส่ง SMS ถึงผู้ปกครอง
· กระทรวงศึกษา MOE
· สำนักงานเขตฯ สพม.๒
· สพฐ. OBEC
· คลังข้อสอบ
· e-Learning
· ประกาศผลการเรียน ศรีพฤฒา

ห้องเรียนพิเศษ
·  Gifted Project Sripruetta School
·  โครงการห้องเรียน Gifted

วารสารประชาสัมพันธ์
· Face Book STSCMedia
· วารสารโรงเรียน ปี ๒๕๕๖

ASEAN
· ASEAN : อาเซียน
· เพลงอาเซียน
· การ์ตูน อาเซียน เรื่องที่ 1
· การ์ตูน อาเซียน เรื่องที่ 2
· การ์ตูน อาเซียน เรื่องที่ 3
· การ์ตูน อาเซียน เรื่องที่ 4
· โรงเรียนดีใกล้บ้าน
· บัญชีเงินเดือนครูฯ 2554-ปัจจุบัน

ข้อมูลบุคลากรโรงเรียน
· คณะผู้บริหาร
· กลุ่มสาระฯภาษาไทย
· กลุ่มสาระฯสังคมศึกษา ศาสนาฯ
· กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
· กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
· กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
· กลุ่มสาระฯศิลปศึกษา
· กลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพลศึกษา
· กลุ่มสาระฯการงานฯ เทคโนโลยีฯ
· กลุ่มสนับสนุน
· นักพัฒนา/ลูกจ้างประจำ

สำหรับศิษย์เก่า
· ชมรมศิษย์เก่าศรีพฤฒา

เผยแพร่ผลงานครู
· การพัฒนาโปรแกรม ครูปรัชญา
· เว็บครูวิเชียร พุ่มพวง
· ภูมิศาสตร์ ม.๑ ครูบุญเหลือ
· คณิตศาสตร์ ม.๔ ครูณัฏฐ์
· แนะแนวศึกษาต่อ ครูเอษณีย์


สำหรับบุคคลทั่วไป
· ข่าวจากท่านผู้อำนวยการ
· ผอ.วันชัย เทียมทัด
· สัพเพเหระ(Webboard)
· พันธะสัญญา

สำหรับ ครู-นักเรียน
· ตั้งค่าส่วนตัว
· สถิติการใช้

ตารางสอนครูที่ผ่านมา
· ตารางสอน 2/57
· ตารางสอน 1/57
· ตารางสอน 2/56
· ตารางสอน 1/56
· ตารางสอน 2/55
· ตารางสอน 1/55
· ตารางสอน 2/54
· ตารางสอน 1/54
· ตารางสอน 2/53
· ตารางสอน 1/53
· ตารางสอน 2/52
· ตารางสอน 1/52
· ตารางสอน 2/51
· ตารางสอน 1/51
· ตารางสอน 2/50
· ตารางสอน 1/50
· ตารางสอน 2/49

    ผู้เข้าชม
สมาชิก.: 2492
บุคคลทั่วไป ออนไลน์: 121
สมาชิก. ออนไลน์: 0


    Education Links
ข่าวสาร ประกาศ ประชาสัมพันธ์
คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบ

< Last Thread   Next Thread >Ascending sortDescending sorting  
ผู้เขียน: หัวข้อ: เรารักในหลวง

Moderator

กระทู้: 2
สมาชิกเมื่อ: 11/6/2007
สถานะ: Offline

  วันตั้งกระทู้ 18/6/2007 เมื่อ 14:52
            &nb sp;         


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒
fficeffice" />

ได้จัดทำโครงงานคุณธรรม เยาวชนไทยทำดี ถวายในหลวง ปี ๒๕๕๐

โดยให้แต่ละโรงเรียน จัดทำโครงงานคุณธรรมขึ้น

โรงเรียนศรีพฤฒา ระดับ ม. ต้น จัดทำโครงงานคุณธรรม เกี่ยวกับ มารยาทไทยในโรงเรียน

ชื่อโครงงาน
“ร้อยมารยาทไทย ให้สวยงาม  อยู่คู่สยาม  ถวายองค์ภูมินทร์”

Thai Cultures Long Lasting Conservation

วัตถุประสงค์

๑ .เพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องใน มหามงคลวโรกาสทรงมีพระ

        ชนมายุครบ ๘๐ พรรษาในปี พ.ศ.๒๕๕๐

๒. เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนศรีพฤฒาสามารถปฏิบัติมารยาทไทยได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

         และร่วมใจกันสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยให้คงอยู่สืบไป

๓. เพื่อปลูกจิตสำนึกที่ดีในเรื่องมารยาทให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อความสงบสุข เรียบร้อย

        ในชุมชน สังคมและประเทศชาติต่อไป


           &nbs p;   
ในโอกาสนี้ ขอเชิญชวนนักเรียนทุกคน ร่วมกัน  ทำดี   ด้วยปัญญา

โดยใช้คำพูดที่สุภาพ  มีสัมมาคารวะ  รู้จักกาลเทศะ  ก็ถือว่านักเรียนได้ทำความดี

ถวายแด่ในหลวงของปวงชนชาวไทยทุกคนแล้วนะคะ


 
 โปรดเลือก

โรงเรียนศรีพฤฒา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 2
100/600 หมู่บ้านนักกีฬาแหลมทอง ถนนกรุงเทพกรีฑา เขตสะพานสูง กทม. 10250
ธุรการ. โทร. 0-2368-2148 โทรสาร. 0-2368-2144