รางวัลชนะเลิศ Best Practice ระดับสหวิทยาเขตศรีนครินทร์

รางวัลชนะเลิศ Best Practice ระดับสหวิทยาเขตศรีนครินทร์
พฤศจิกายน 25, 2019 No Comments ข่าวประกาศ จอมมารบู

ผลงาน Best Practice ระดับสหวิทยาเขตศรีนครินทร์

สรุปรางวัล
รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง
1. ครูนาเดีย ทองดี  วิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.ปลาย
2. ครูศักรินทร์ จิตต์พันธ์  วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.ต้น
3. ครูอัมรินทร์ เหนือร้อยเอ็ด วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.ปลาย
4. ครูสรวิชญ์  มีฤทธิ์ วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้น ม.ต้น
5. ครูปวรวรรณ สีนาคล้วน วิชาศิลปะ ระดับชั้น ม.ปลาย
6. ครูบุญประคอง อินทา กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับชั้น ม.ต้น

รางวัลรองชนะเลิศ#1 เหรียญเงิน
1.ครูเจนจิรา สงเนย วิชาสังคมศึกษา ระดับชั้น  ม.ต้น
2.ครูสุนัฐชา พิมสารี วิชานาฎศิลป์ ระดับชั้น  ม.ต้น
3.ครูสโรชา ไชยสุวรรณ์ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับชั้น ม.ปลาย

รางวัลรองชนะเลิศ#2 เหรียญทองแดง
1. ครูจันทิมา สเวดเดอร์แทน วิชาภาษาไทย ระดับชั้น ม.ต้น
2. ครูปพัฒน์กรณ์ แดตดคตผม วิชาสังคมศึกษา ระดับชั้น  ม.ปลาย

รางวัลชมเชย
1. ครูกานดา ดำรงชัยณรงค์ วิชาคณิตศาสตร์  ม.ต้น
2. ครูสมทรง จินดาศรี วิชาภาษาไทย   ระดับชั้น ม.ปลาย
3. ครูอัจริยะ เจริญไวยิ่ง วิชาภาษาต่างประเทศ ระดับชั้น ม.ต้น

About The Author

Leave a reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *