ตัวอย่างการประเมินผลวิทยาศาสตร์นานาชาติ PISA และ TIMSS.pdf
ดู ดาวน์โหลด
ตัวอย่างการประเมินผลนานาชาติ-การอ่าน.pdf
ดู ดาวน์โหลด
ตัวอย่างการประเมินผลนานาชาติ-คณิตศาสตร์.pdf
ดู ดาวน์โหลด
pisa math 1.pdf
ดู ดาวน์โหลด
pisa math 2.pdf
ดู ดาวน์โหลด
pisa math 3.pdf
ดู ดาวน์โหลด
pisa math 4.pdf
ดู ดาวน์โหลด
pisa reading for จุฬาภรณ_ข้อสอบ ชุด1.pdf
ดู ดาวน์โหลด
pisa reading for จุฬาภรณ_ข้อสอบ ชุด2.pdf
ดู ดาวน์โหลด
pisa reading for จุฬาภรณ_ข้อสอบ ชุด3.pdf
ดู ดาวน์โหลด
pisa reading for จุฬาภรณ_ข้อสอบ ชุด4.pdf
ดู ดาวน์โหลด
pisa science for จุฬาภรณ_ข้อสอบ ชุด1.pdf
ดู ดาวน์โหลด
pisa science for จุฬาภรณ_ข้อสอบ ชุด2.pdf
ดู ดาวน์โหลด
pisa science for จุฬาภรณ_ข้อสอบ ชุด3.pdf
ดู ดาวน์โหลด
pisa science for จุฬาภรณ_ข้อสอบ ชุด4.pdf
ดู ดาวน์โหลด