ส่องเบื้องหลัง “ฟินแลนด์” ประเทศการศึกษาดีที่สุดในโลก

“ฟินแลนด์” ประเทศที่การศึกษาดีที่สุดในโลก ชั่วโมงเรียนในห้อง-การบ้านน้อย ไม่มีการสอบแข่งขัน แต่100% ของประชากรรู้หนังสือ… มาชมกันว่าเบื้องหลังความสำเร็จนี้คืออะไร?

 

ที่มา : http://newsclear.posttoday.com/video/753 (04/04/2017)