Category Archives: ภาษาต่างประเทศ

6 เว็บไซต์ช่วยตรวจการเขียนภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง

ใครที่กำลังปวดหัวกับการเขียนภาษาอังกฤษ และไม่แน่ใจว่างานเขียนของเราถูกต้องหรือเปล่า หรืออาจมีคำที่สะกดผิดแต่มองไม่เห็น เนื่องจากตาลาย ลองมาดู 6 เว็บไซต์ที่ช่วยตรวจการเขียนภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง หรือจะเรียกว่าเป็นการตรวจทานงานเขียนของตัวเองก็ได้ เพื่อให้งานออกมาสมบูรณ์

Translate »