Monthly Archives: สิงหาคม 2016

เดินรณรงค์ออกเสียงประชามติ

เมื่อวันที่ 4 ส.ค.59 คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน โรงเรียนศรีพฤฒา ร่วมกับสำนักงานเขตสะพานสูง คณะกรรมการชุมชนหมู่บ้านนักกีฬาแหลมทอง โรงเรียนสุเหร่าทับช้างคลองบน โรงเรียนสมโภชน์กรุงอนุสรณ์ 200 ปี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า พร้อมหน่วยงานต่างๆ และเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกดูแลความปลอดภัย ร่วมเดินรณรงค์ แจกจ่ายแผ่นพับประชาสัมพันธ์พร้อมกับเชิญชวนประชาชนในหมูบ้านนักกีฬาแหลมทอง ให้เกิดความตื่นตัวและการมีส่วนร่วมในการเชิญชวนออก เสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญในวันที่ 7 ส.ค. 2559 ให้มากที่สุด

ประชุมคณะกรรมการ หน่วยเลือกตั้งการออกเสียงประชามติฯ

ประชุมคณะกรรมการ ประจำหน่วยเลือกตั้ง การออกเสียงประชามติ ร่างรัฐธรรมนูญฯ ชุมชนหมู่บ้านนักกีฬาแหลมทอง สะพานสูง กรุงเทพมหานคร

page01_25590731page02_25590731

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ

นายเกษม สมภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีพฤฒา เป็นประธานเปิดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร ในวันที่ ๒๘ ก.ค.๕๙ โดยมี ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน และผู้ปกครองและชุมชน เข้าร่วมพิธี ณ ลานครองราชย์ โรงเรียนศรีพฤฒา
13879193_1107912795942318_2039604570304872590_n-768x768

ศรีพฤฒานิทรรศน์ 59

นายไพรัช แสงทอง ผอ.สพม.2 ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงาน”ศรีพฤฒานิทรรศน์ 59″ เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2559
nitas59

ตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปี 2559

งานอนามัยโรงเรียนศรีพฤฒาจัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 25, 29 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องพลังแผ่นดิน
sukkapab

Translate »