Category Archives: งานวิชาการ

รับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2562

***หลักสูตรห้องเรียนทั่วไป***
ม.1  รับ 400 คน
ม.4 เปิดรับ 8 แผนการเรียน
** 13 – 28 มี.ค.2562  ต้องแจ้งความจำนงทางเว็บไซต์
** 22-28 มี.ค.2562 สมัครด้วยตนเอง ณ ห้องพลังแผ่นดิน โรงเรียนศรีพฤฒา  (24 มี.ค. งดรับสมัคร 1 วัน)

>>>>  สถิติการแจ้งความจำนงรายวัน  <<<<

 

Translate »