Category Archives: กิจกรรมบริการและสัมพันธ์ชุมชน

เดินรณรงค์ออกเสียงประชามติ

เมื่อวันที่ 4 ส.ค.59 คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน โรงเรียนศรีพฤฒา ร่วมกับสำนักงานเขตสะพานสูง คณะกรรมการชุมชนหมู่บ้านนักกีฬาแหลมทอง โรงเรียนสุเหร่าทับช้างคลองบน โรงเรียนสมโภชน์กรุงอนุสรณ์ 200 ปี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า พร้อมหน่วยงานต่างๆ และเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกดูแลความปลอดภัย ร่วมเดินรณรงค์ แจกจ่ายแผ่นพับประชาสัมพันธ์พร้อมกับเชิญชวนประชาชนในหมูบ้านนักกีฬาแหลมทอง ให้เกิดความตื่นตัวและการมีส่วนร่วมในการเชิญชวนออก เสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญในวันที่ 7 ส.ค. 2559 ให้มากที่สุด

ประชุมคณะกรรมการ หน่วยเลือกตั้งการออกเสียงประชามติฯ

ประชุมคณะกรรมการ ประจำหน่วยเลือกตั้ง การออกเสียงประชามติ ร่างรัฐธรรมนูญฯ ชุมชนหมู่บ้านนักกีฬาแหลมทอง สะพานสูง กรุงเทพมหานคร

page01_25590731page02_25590731

Translate »