การชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา

ส่งหลักฐานการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา64-2
https://bit.ly/3G2bTOe

ตรวจสอบรายชื่อการส่งหลักฐานการ ชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา
https://bit.ly/3pgeRbm

ขั้นตอนการชำระเงินบำรุงการศึกษา  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

ช่องทางที่ 1    ชำระเงินบำรุงการศึกษาผ่านระบบออนไลน์
เริ่มชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา และส่งหลักฐานผ่านระบบออนไลน์ ตั้งแต่ วันที่ 1 – 15 ธันวาคม 2564

บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์  ชื่อบัญชี โรงเรียนศรีพฤฒา เลขบัญชี 123-245618-8

          ขั้นตอนที่ 1 เลือกวิธีการชำระเงิน ดังต่อไปนี้

                             1. ชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร ไทยพานิชย์

                             (ให้ผู้ปกครองหรือนักเรียนเก็บหลักฐาน โดยถ่ายภาพใบเสร็จการชำระเงิน ให้ชัดเจน)

                             2. ชำระเงินผ่าน Application Mobile Banking ได้ทุกธนาคาร

                             (ให้เพิ่ม ชื่อ-สกุล , ชั้น ของนักเรียน ใน บันทึกช่วยจำ)

          ขั้นตอนที่ 2 ส่งหลักฐานการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษาผ่านลิงค์ https://bit.ly/3G2bTOe

ช่องทางที่ 2 ชำระเงินบำรุงการศึกษาด้วยตนเองที่ห้องธุรการ (งานการเงิน)
เวลา 08.00 – 16.00 น. เว้นวันหยุดราชการ

หมายเหตุ   1. นักเรียนที่มีผลการเรียน 3.80 ขึ้นไป จะได้ลดหย่อนค่าบำรุงการศึกษา จำนวน 2,000 บาท

                2. หลังวันที่ 15 ธันวาคม 2564 ให้ชำระเงินตามช่องทางที่ 2 เท่านั้น

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่งานการเงิน โทร 02-3682148