รับชมรายการย้อนหลัง การอบรมออนไลน์ MS Teams และ G Suite ครู ม.1-6

วันที่ 9 พฤษาคม 2563

👉🏻 GG. 1 : Google Classroom EP.1 (สร้างห้องเรียนออนไลน์ สร้างการมีส่วนร่วมด้วยสื่อ ใบงาน)
🖱 https://youtu.be/fxhgRyKff_g

👉🏻 GG. 2 : Google Classroom EP.2 (วัดผล ประเมินผลกิจกรรมในห้องเรียนออนไลน์)
🖱 https://youtu.be/pA-SM_r2Ia0

👉🏻 GG. 3 : Google Classroom EP.3 (วิธีให้นักเรียนเข้าห้องเรียน Google Classroom)
🖱 https://youtu.be/AEgzGr9Hac0

👉🏻 Microsoft Teams 1 : Tips and Tricks in Microsoft Teams
🖱 https://youtu.be/MlG2pAnZm4U

👉🏻 Live 1 : Tips and Tricks in Microsoft Teams
🖱 https://bit.ly/EduLive1
✔️เลือก Watch on the web instead
✔️เลือก Join anonymous


วันที่ 10 พฤษาคม 2563

👉🏻 Microsoft Teams 2 : การสร้างกลุ่มใน MS Teams และการใช้ Chat
🖱 https://youtu.be/zewGgwWZVws


วันที่ 11 พฤษาคม 2563

👉🏻 GG. 4 : Google Meet EP.1 (การนัดหมายการประชุมออนไลน์สำหรับผู้เริ่มต้น การแนบไฟล์)
🖱 https://www.youtube.com/watch?v=3HlmJLh-s_8

👉🏻 GG. 5 : Google Meet EP.2 (การเข้าใช้งาน Meet เพื่อประชุมออนไลน์ผ่านมือถือ )
🖱 https://www.youtube.com/watch?v=CetetjLHQUk

👉🏻 Microsoft Teams 3 : Calendar, Online Meeting, live broadcast
🖱 https://youtu.be/5ZIWnfGl9-4?t=323


วันที่ 12 พฤษาคม 2563

👉🏻 GG. 6 : Google Forms EP.1 (แบบสอบถามความพึงพอใจ เพื่อการประเมินผล)
🖱 https://youtu.be/eNKoa5zKe3s

👉🏻 GG. 7 : Google Forms EP.2 (การตั้งค่าแบบฟอร์ม การเปลี่ยนสี และการส่งแบบฟอร์มให้ผู้อื่น)
🖱 https://youtu.be/5p2JyLVB66w

👉🏻 GG. 8 : Google Forms EP.3 (การสร้างแบบสอบถาม Google Forms ในกรณีต้องตั้งค่าเพิ่มเติม)
🖱 https://youtu.be/zwLgmvdqok4

👉🏻 Microsoft Teams 4 :
🖱 https://youtu.be/Tu5rFfXGhHE?t=865


วันที่ 13 พฤษาคม 2563

👉🏻 GG. 9 : การ ใช้งาน Google Sheets สร้างใบงาน การตัดเกรด
🖱 https://youtu.be/9RWOMsPrSoA
ตัวอย่างเทมเพลตใบบันทึกรักการอ่าน

👉🏻 GG. 10 : การใช้งาน Google Docs สำหรับการเรียนการสอน
🖱 https://youtu.be/911EH5g8C0Q

👉🏻 Microsoft Teams 5 : 10 เทคนิคการสอนออนไลน์ด้วย Microsoft Teams
🖱 https://youtu.be/bDZRF6Dr6io?t=788

👉🏻 Live 2 : เพิ่มการมีส่วนร่วมกับผู้เรียนในเครื่องมือ Chat ใน Microsoft Teams
🖱 https://bit.ly/EduLive2
✔️เลือก Watch on the web instead
✔️เลือก Join anonymous


วันที่ 14 พฤษาคม 2563

👉🏻 Microsoft Teams 6 : การใช้ MS Whiteboard
🖱 https://youtu.be/AIiHG4Q8VQ4?t=290


วันที่ 15 พฤษาคม 2563

👉🏻 GG. 11 : การใช้งาน Google Slides สำหรับการนำเสนอให้น่าสนใจ
🖱 https://youtu.be/TOMOPBE8xEY
⭐ คู่มือการใส่สัญลักษณ์คณิตศาสตร์ลงใน Google Slides ผ่านส่วนเสริม(Add-on) ที่ชื่อว่า Equation Editor++
🖱 https://www.math.brown.edu/~jhs/ReferenceCards/TeXRefCard.v1.5.pdf
⭐ ตัวอย่าง Google Slides
🖱 การนำเสนอบน OBEC Channel

👉🏻 GG. 12 : การใช้งานกระดาน Whiteboard ร่วมกันผ่าน Google Jamboard
🖱 https://youtu.be/TkDcUhQ7HyI

👉🏻 Microsoft Teams 7 : แนวทางการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในโรงเรียน
🖱 https://youtu.be/hMbXXo7Ochw?t=79


วันที่ 16 พฤษาคม 2563

👉🏻 Microsoft Teams 8 : การใช้ Microsoft Forms
🖱 https://youtu.be/C1bI9-zy1Vc?t=917

👉🏻 Live 3 : การใช้ File ใน Microsoft Teams
🖱 https://bit.ly/EduLive3
✔️เลือก Watch on the web instead
✔️เลือก Join anonymous


วันที่ 17 พฤษาคม 2563

👉🏻 Microsoft Teams 9 : ทริกการใช้ Teams แบบมือโปร
🖱 https://youtu.be/zki996aFgJs?t=839


วันที่ 18 พฤษาคม 2563

👉🏻 GG. 13 : การสร้างเว็บไซต์สื่อการสอนโดยไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐาน (Google Sites)
🖱 https://youtu.be/OJb8mFTx36w?t=118

👉🏻 GG. 14 : การแชร์เว็บไซต์ให้เพื่อนร่วมงาน และ การทำ QR Code สำหรับเว็บไซต์ (Google Sites)
🖱 https://youtu.be/OJb8mFTx36w?t=3574

👉🏻 Microsoft Teams 10 : ตั้งเวลา Assignments, ใช้ Insight สรุปข้อมูล
🖱 https://youtu.be/av-jpUPIBw8?t=47


วันที่ 19 พฤษาคม 2563

👉🏻 GG. 15 : การใช้อินเตอร์เน็ตอย่างปลอดภัย และ ความเป็นพลเมืองดิจิทัล1 (Be Internet Awesome)
🖱 https://youtu.be/0v6dgUysixQ?t=795
⭐ คู่มือหลักสูตร Be Internet Awesome
🖱 https://storage.googleapis.com/gweb-interland.appspot.com/th-all/hub/pdfs/th_Google%20Brand_1267216_BIA_US_Curriculum_v2_15May2018_updated_2.pdf

👉🏻 GG. 16 : การใช้อินเตอร์เน็ตอย่างปลอดภัย และ ความเป็นพลเมืองดิจิทัล2
🖱 https://youtu.be/efns27msUGs?t=70


วันที่ 20 พฤษาคม 2563

👉🏻 GG. 17 : การใช้อินเตอร์เน็ตอย่างปลอดภัย และ ความเป็นพลเมืองดิจิทัล3
🖱 https://youtu.be/q5Y9yAv03As?t=294

👉🏻 GG. 18 : การใช้อินเตอร์เน็ตอย่างปลอดภัย และ ความเป็นพลเมืองดิจิทัล4
🖱 https://youtu.be/q5Y9yAv03As?t=3001

 1. เล่นเกมแม่น้ำแห่งความจริงเพื่อรับเกียรติบัตร 1 :
  🖱 https://beinternetawesome.withgoogle.com/th_th/interland/landing/reality-river
 2. เล่นเกมหุบเขาแห่งความใส่ใจเพื่อรับเกียรติบัตร 2 :
  🖱 https://beinternetawesome.withgoogle.com/th_th/interland/landing/mindful-mountain
 3. เล่นเกมหอคอยแห่งขุมทรัพย์ เพื่อรับเกียรติบัตร 3 :
  🖱 https://beinternetawesome.withgoogle.com/th_th/interland/landing/tower-of-treasure
 4. เล่นเกมอาณาจักรแห่งความเมตตาเพื่อรับเกียรติบัตร 4 :
  🖱 https://beinternetawesome.withgoogle.com/th_th/interland/landing/kind-kingdom

👉🏻 Live 4 : เทคนิคการใช้งาน OneNote Class Notebook
🖱 https://bit.ly/EduLive4
✔️เลือก Watch on the web instead
✔️เลือก Join anonymous


วันที่ 23 พฤษาคม 2563

👉🏻 Live 5 : การสั่งงานเดี่ยวด้วย Assignment และ Grade
🖱 https://bit.ly/EduLive5
✔️เลือก Watch on the web instead
✔️เลือก Join anonymous


วันที่ 27 พฤษาคม 2563

👉🏻 Live 6 : การวิเคราะห์ผู้เรียนจากกิจกรรมออนไลน์ใน Class Insight
🖱 https://bit.ly/EduLive6
✔️เลือก Watch on the web instead
✔️เลือก Join anonymous


วันที่ 30 พฤษาคม 2563

👉🏻 Live 7: เสริมกิจกรรมสนุกด้วย Add a Tab ใน Microsoft Teams
🖱 https://bit.ly/EduLive7
✔️เลือก Watch on the web instead
✔️เลือก Join anonymous


วันที่ 3 มิถุนายน 2563

👉🏻 Live 8 :เทคนิคการจัดชั้นเรียนออนไลน์ใน Microsoft Teams
🖱 https://bit.ly/EduLive8
✔️เลือก Watch on the web instead
✔️เลือก Join anonymous


⭐⭐⭐ ศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ ⭐⭐⭐
👉🏻 Suite for Education
🖱 https://gsuite.moe.go.th/
👉🏻 Microsoft Team
🖱 https://sway.office.com/PeswjXNH5Hzc5zIu