ด่วนที่สุด การสำรวจข้อมูลอุปกรณ์สื่อสารของนักเรียน ม.3-5

เรื่องราชการ ด่วนที่สุด
การสำรวจข้อมูลอุปกรณ์สื่อสาร ของนักเรียน ม.3,4,5 เดิม (ปีการศึกษา 2562)

  1. ครูที่ปรึกษาส่งลิงค์ สำรวจข้อมูล ให้นักเรียนในที่ปรึกษาเดิมของท่านทั้งหมด
  2. กำหนดให้นักเรียนกรอกข้อมูลภายใน
    วันจันทร์ที่ 13 เมษายน 2563 ก่อนเวลา 12.00 น.
  3. ลิงก์กรอกข้อมูล https://forms.gle/Up4xF6nYnDvrg9W76