ศรีพฤฒานิทรรศน์ 59

นายไพรัช แสงทอง ผอ.สพม.2 ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงาน”ศรีพฤฒานิทรรศน์ 59″ เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2559
nitas59