กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาจีน

ครูจันทิรา เหลียง
ครูฉกาจ คำมณีจันทร์
ครูวิชยุตม์ นาสูงเนิน