กรอกประวัติเพื่อมอบตัว

ขั้นตอนการพิมพ์ใบมอบตัว (ศึกษารายละเอียดให้เข้าใจเพื่อความถูกต้องของข้อมูล)

ม.๑ ต้องพิมพ์ทุกคน 
ม.๔ เฉพาะนักเรียนใหม่ ที่ไม่ใช่ ม.๓ จาก ศ.ฒ.
  1. เข้าหน้าเว็บ (Link เข้าเว็บไซต์อยุ่ด้านล่างของหน้า)  
    1. กรอกเลขบัตรประชาชน 13 หลัก ให้ถูกต้อง  (หากพิมพ์ผิดไม่สามารถแก้ไขได้)
    2. กรอก วัน/เดือน/ปี เกิด ใส่  /  ด้วย
    3. คลิ๊ก ปุ่มสีเขียว (ดังภาพ)

 

2. การกรอกข้อมูล  เพื่อผล
ประโยชน์ของนักเรียน กรุณากรอกข้อมูลให้สมบูรณ์ที่สุด (หากไม่ทราบจริงๆ ให้เว้นไว้ เช่น E-mail, พิกัด GPS, รูปภาพ )  เสร็จแล้วกดบันทึกใบสมัคร

–  ผู้ปกครองต้องใส่เบอร์โทรศัพท์ ที่แท้จริง และสามารถติดต่อได้ เพื่อใช้ส่ง SMS ติดตามการมาเรียนของนักเรียน และข่าวสารต่างๆ ของทางโรงเรียน

3. การพิมพ์ใบมอบตัว
        – กรอกเลขบัตรประชาชน และวันเดือนปี เกิด
        – คลิ๊กปุ่ม พิมพ์ใบสมัคร (สีม่วง)  

 – หลังจากพิมพ์ออกมาแล้ว  ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลอีกครั้ง หากผิดพลาดให้กลับไปแก้ไขข้อมูลใบสมัคร (กลับไปหน้าแรก) แล้วสั่งพิมพ์ใหม่


กรอกประวัติเพื่อมอบตัว ม.๑ >>>> 

 


กรอกประวัติเพื่อมอบตัว ม.๔ (เฉพาะนักเรียนใหม่ ที่ไม่ใช่ ม.๓ จาก ศ.ฒ.) >>>