แบบประเมินการจัดอบรม DLIT

[iframe src=”https://goo.gl/forms/TELaVFVtMt1vY9ff1″ width=”100%” height=”1000″]