ยินดีต้อนรับ ดร.อิฏฐิรา ทรงกิติพิศาล เนื่องในโอกาสดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนศรีพฤฒา