ประกาศรายชื่อร้านค้าที่ได้รับอนุญาตจำหน่ายอาหารภายในศูนย์อาหารโรงเรียนศรีพฤฒา ปีการศึกษา 2566