“สารวันครู” ครั้งที่ 61 ปีพุทธศักราช 2560″

p85338350900
สาร พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ 61 ปีพุทธศักราช 2560 วันที่ 16 มกราคม 2560
p82666190901