ประชุมคณะกรรมการ หน่วยเลือกตั้งการออกเสียงประชามติฯ

ประชุมคณะกรรมการ ประจำหน่วยเลือกตั้ง การออกเสียงประชามติ ร่างรัฐธรรมนูญฯ ชุมชนหมู่บ้านนักกีฬาแหลมทอง สะพานสูง กรุงเทพมหานคร

page01_25590731page02_25590731