กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ

นายเกษม สมภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีพฤฒา เป็นประธานเปิดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร ในวันที่ ๒๘ ก.ค.๕๙ โดยมี ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน และผู้ปกครองและชุมชน เข้าร่วมพิธี ณ ลานครองราชย์ โรงเรียนศรีพฤฒา
13879193_1107912795942318_2039604570304872590_n-768x768