ง30114

ยลยินดี มีโอกาส ได้ศึกษา
โชคนำพา มาพบ ทั้งชายหญิง
ใฝ่ฝึกงาน ใผ่รู้ ใฝ่อ้างอิง
ทุกสรรพสิ่ง ได้มา ด้วยหาเอง…

images01