Category Archives: ไม่มีหมวดหมู่

สัปดาห์ดาที่3 การรับรู้และการตอบสนอง

สวัสดีเด็กๆ

วันนี้ครูคลิปวีดีโอเกี่ยวกับโครงสร้างของเซลล์ประสาท มาให้ศึกษากันนะครับ  ดูดีๆ มีสาระ

สัปดาห์ที่ 2 วิตามิน

เรื่อง วิตามิน

ใบความรู้

แบบทดสอบ

เรียนรู้ชีววิทยากับนางฟ้าBio แล้วคุณจะรู้ว่า “ชีวะคือชีวิต”

เรียนรู้และปรับตัวให้ได้ทุกสถานการการเปลี่ยนแปลง  เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า เพราะ  “ชีวะคือชีวิต”