Monthly Archives: กรกฎาคม 2017

ข่าวประกาศ

ใครยังไม่ส่งโครงการ IS บทที่ 1 2 และ 3 กรุณาติดต่อครูอัมรินทร์ด้วย ภายในวันที่ 15/07/2560

สัปดาห์ดาที่3 การรับรู้และการตอบสนอง

สวัสดีเด็กๆ

วันนี้ครูคลิปวีดีโอเกี่ยวกับโครงสร้างของเซลล์ประสาท มาให้ศึกษากันนะครับ  ดูดีๆ มีสาระ

สัปดาห์ที่ 2 วิตามิน

เรื่อง วิตามิน

ใบความรู้

แบบทดสอบ

สัปดาห์ที่่1 วิชาชีววิทยา

ข้อตกลงรายวิชา

ตัวชี้วัด

การวัดและการประเมินผล

สื่อการสอน

กลุ่มเสวนา

  1. line
  2. Facebook